Projektu programma

Projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi -2017" rezultāti

Ir noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkuram „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”. Šī gada projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Pavisam tika saņemti 39 projektu pieteikumi- no Aglonas novada 11 pieteikumi, no Līvānu novada 14 pieteikumi, no Preiļu novada 11 pieteikumi un no Vārkavas novada tika saņemti 3 pieteikumi. Apstiprināti ir 26 projektu pieteikumi.


Iesniegtos projektus izvērtēja Viduslatgales pārnovadu fonda izveidotā vērtēšanas komisijas 3 cilvēku sastāvā. Izvērtējot katra konkrētā novada projektus, vērtēšanā tika pieaicināti attiecīgā novada pašvaldības pārstāvji. 


Atbalstīti ir sekojoši projekti:

Līvānu novads
1. B-ba mednieku klubs „Ašinieki” Sutru pag., Raunieši
„Mednieku kluba „Ašinieki” saieta vietas palīgtelpas rekonstrukcija”
2. IG „Varavīksne” , Sutru pag., Sutri
„Skatuves tērpu iegāde Sutru kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa „Varavīksne””
3. B-ba „Baltā māja”, Līvāni „Mīlestības dzīpari”
4. B-ba „Baznīca – mūsu ciema dvēsele” Rudzātu pag., Lācupi
„Rudzātu kapsētas žoga nomaiņa”
5. B-ba „Līvānu novada pensionāri” Līvāni
„Radošā senioru 3 dienu nometne „Mēs un cilvēki mums līdzās”
6. IG „Aktīvisti”, Rožupes pag., Vilmenieši
„Ar ticību sev un Dievam”
7. IG „Gaismas stars”, Sutru pag., Sutri
„Znotiņu baznīcas iekštelpu remonts”
8. IG „Par sakoptu vidi”, Jersikas pag., Upenieki
„Jersikas pagasta „Upenieku” ciema pārvaldes laukumā esošā dīķa un teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana”
9. Dzīvnieku aizsardzības b-ba „Ingato”, Līvāni
„Labestības un atbildības skoliņa – atbildīgas attieksmes”
10. Biedrība mednieku klubs „Sabulis”
„ Mednieku kluba „Sabulis”medniekmājas tālāka uzlabošana, labiekārtošana”


Vārkavas novads

1. B-ba „Dzintars 2007”, Rožkalnu pag., Rimicāni
„Būsim kustīgi un radoši Rimicānos”
2. IG „Mans Mazais”, Vārkava, „Rotaļu namiņš”

3. IG „Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas piebraucamā ceļa remonts”

Preiļu novads
1. B-ba „Sabiedriskais centrs ”Nianse”, Saunas pag.,Prīkuļi
„Možumam un veselībai”
2. B-ba „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš” Saunas pag.,Smelteri,. „Volejbols vienos mūs!”
3. B-ba „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”, Preiļi
„Spēlējam un izglītojamies par Latviju ar prieku!”
4. IG „RTRIT jaunieši”, Preiļi
„Sabiedriski pieejamas jauniešu atpūtas vietas izveidošana un iekārtošana”
5. Iedzīvotāju g., „Preilieši”, Preiļi
„Skaists ir mūsu tautastērps, vēl skaistāku darīsim”
6. B-ba Likteņa ceļš, “Rozes Latvijai”
7. B-ba ģimeņu atbalsta centrs, „Eņģeļtaure”, Preiļi
“Mācīsimies svētkus svinēt – Jāņu ielīgošana”
8. B-ba „Nīdermuižas draudze”, Pelēču pag.,Pelēči
“Izstāsti man savu stāstu”

Aglonas novads
1. Priežmalas pamatskolas vecāku IG, Kastuļinas pag., Priežmale
„Priežmalas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”
2. IG „Jaunieši”, Šķeltovas pag., Šķeltova
„Daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem”
3. „Aktīvie kaimiņi”, Aglona
„ Logu nomaiņa kāpņutelpā Cirīšu ielā 2A, Aglona, Aglonas novads”
4. IG „Aglonas radošie jaunieši”, Aglona
„Lielās maskas – visiem un vienmēr”
5. B-ba „Mēs Grāveriem”, Grāveru pag. “Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas
iespējas Grāveru pagasta iedzīvotājiem”


Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmīgi realizēt savas idejas!

Visiem pārējiem projekta iesniedzējiem sakām lielu paldies par jaukajām idejām un ieguldīto darbu pieteikumu sastādīšanā. Diemžēl, visus iesniegtos projektus atbalstīt nevarējām finansējuma trūkuma dēļ.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Aizvadītas Latgales reģionālās Lūgšanu brokastis Aglonā.

        Lūgšanu brokastis ir nereliģisks un nepolitisks pasākums. Tas ir īpašs laiks, kad politiskie, sabiedriskie un uzņēmējdarbības

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums