Bumbu Rallijs

Preiļu un Riebiņu novada apvienotā Labdarības Bumbu rallija NOTEIKUMI

“Labdarības Bumbu rallija - 2015” NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Labdarības bumbu ralliju (turpmāk – rallijs) rīko nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” reģ.nr. 40008210954.
1.2. Rallijs notiks Preiļu novada svētkos 2015. gada 22. augustā, biļešu iepriekšpārdošana sākas 01. augustā.

2. Dalība rallijā.
2.1. Rallijā var piedalīties ikviens, kurš iegādājies Viduslatgales pārnovadu fonda izsniegtu numurēto biļeti par dalību pasākumā. Biļetes cena – 2 eiro. Iegādājoties uzreiz 3 biļetes - 5 eiro.
2.2. Iegādājoties biļeti, tās unikālais numurs (trīsciparu skaitlis no 001 līdz 500) tiek piešķirts un uzrakstīts uz dalībnieka izvēlētās krāsas bumbas.
2.3. Viena biļete nozīmē vienu bumbu sacensībās. Dalībnieks var iegādāties neierobežotu skaitu biļešu.
2.4. Fonda darbinieki ir aicināti nepiedalīties rallijā, bet tas nav aizliegts. Tā kā rallija norisi (kā aprakstīts 3. punktā) nav iespējams fiziski ietekmēt, tad nav iemesla fonda darbiniekiem, brīvprātīgajiem, pārvaldes institūciju locekļiem un viņu radiniekiem liegt dalību. Turklāt tā tiktu nepamatoti ierobežots potenciālo dalībnieku skaits un piesaistāmo labdarības līdzekļu apjoms.

3. Rallija norise.
3.1. Rallija sacensību starts tiek dots 22. augustā pulksten 16.00 Preiļupē pie Mīlestībasa kalniņa, izberot nejaušā secībā no viena maisa visas numurētās bumbas. Bumbas tiek izbērtas Preiļupē pretī Mīlestības kalniņam..
3.2. Rallija laikā bumbas ir pakļautas dabisko šķēršļu ietekmei, laika apstākļiem un citiem faktoriem, kurus rīkotāji neietekmē.
3.3. Rallija finišs notiks speciāli izveidotā koridorā Preiļupes kreisajā krastā. Bumba ir finišējusi, kad tā pārpeldējusi pāri noteiktajai finiša līnijai vai sasniegusi noteiktu punktu, kas būs skaidri norādīts pasākuma norises vietā.
3.4. Pirmās finišējušās bumbas iegūst balvas. Informācija par balvu fondu tiks precīzi norādīta biļešu tirdzniecības vietās.
3.5. Viduslatgales pārnovadu fonds patur tiesības pielāgot Rallija finišēšanas noteikumus atkarībā no dabas apstākļu ietekmes.

4. Balvu izsniegšana.
4.1. Finišējušo bumbu secībā klātesošie dalībnieki var izvēlēties vienu balvu no rallija balvu fonda. Tātad, pirmās finišējušās bumbas “īpašnieks” balvu izvēlas pirmais, otrās bumbas “īpašnieks” – otrais utt.
4.2. Ja uzvarējušo biļešu īpašnieks nav klāt rallija norises vietā, fonda pārstāvji ar viņu sazinās pēc rallija, zvanot uz biļetes pasaknī norādīto telefona numuru. Šie dalībnieki balvu varēs saņemt Viduslatgales pārnovadu fondā - 10 dienu laikā pēc Labdarības Bumbu rallija.
4.3. Klāt neesošajiem dalībniekiem netiek nodrošināta balvas izvēle tādā secībā, kādā finišējušas bumbas.
4.4. Lai saņemtu balvu, dalībniekam ir jāuzrāda nesabojāta biļete, kurā redzams uzvarējušās bumbas numurs.

5. Ietirgotie naudas līdzekļi, atskaitot tiešos izdevumus, tiek novirzīti labdarībai – Jauniešu ideju projektu konkursam un tā ietvaros atbalstāmajām iedzīvotāju iniciatīvām Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijā.Sagatavoja:
Inese Šuksta
Rallija koordinatore
T.: (+371) 27130411

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv