Iedzīvotāji veido savu vidi

Bērniem ir sakārtots bērnu rotaļu laukums Preiļu pilsētas PII “Pasaciņa” teritorijā

Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2015” ietvaros biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Eņģeļtaure” realizēja projektu “Maziņš esmu es, ātri augu es ...”. Projekts tika realizēts laika periodā no 06.01.20015. līdz 28.10.2015., Preiļu novada, Preiļu pilsētas, Pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.

Projekta rezultātā tika sakārtots viens bērnu rotaļu laukums PII ”Pasaciņa”, kur turpmāk bērniem būs interesanti pavadīt laiku gan kopā ar vecākiem, gan ar saviem vienaudžiem, gan pirmsskolas skolotājiem.

Projekta gaitā veikta bērnu rotaļu un atpūtas laukuma teritorijas labiekārtošana, demontētas vecās laukumiņa konstrukcijas, uzstādīta jauna konstrukcija – rotaļu vilciens. Bērniem tagad ir pieejams drošs, inovatīvs un mūsdienīgs rotaļu laukums.

Projekta realizēšanā tika iesaistītas bērnudārzu apmeklējošo bērnu ģimenes - vecāki un vecvecāki. Vecāki demontēja bīstamās konstrukcijas, sagatavoja vietu jaunajām, kā arī veica konstrukcijas salikšanu, uzstādīšanu, krāsošanu un nostiprināšanu, veica bērnu rotaļu un atpūtas laukumiņa teritorijas labiekārtošanu.

PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotāji turpmāk bērniem varēs vadīt interesantas rotaļnodarbības skaistā un sakārtotā vietā. Bērnu rotaļu laukums izveidots ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, izejmateriāli tika pasūtīti pēc izmēriem, nokrāsoti un sastiprināti, izejmateriāli ir sertificēti, kvalitatīvi no augstas klases izejvielām, piemēroti drošai bērnu lietošanai, tas noteikti veicinās un dažādos bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām, atzīst biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Eņģeļtaure” biedri.
Ar projekta palīdzību tika atrisināta problēma- veco, nedrošo, koka konstrukciju nomainīšana pret jaunām un drošām, Preiļu pilsētas PII “Pasaciņa” teritorijā.

Vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī projekta realizēšanā, liels paldies ir jāsaka bērnu vecākiem, vecvecākiem, kuri veltīja savu brīvo laiku, lai palīdzētu tapt jaunajam rotaļu laukumam, kā arī PII ”Pasaciņa” administrācijai, kura labprāt iesaistījās un palīdzēja bērnu laukumiņa jauno konstrukciju tapšanā.

Projekta finansējums, kas tika piešķirts projekta ietvaros– 496,25 EUR, līdzfinansējums – vecāku, vecvecāku brīvprātīgais darbs, PII “Pasaciņa” piešķirtie materiāli konstrukciju krāsošanai.Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Eņģeļtaure”
valdes priekšsēdētāja Inese Anspoka

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv