Iedzīvotāji veido savu vidi

Noslēgusies 2021. gada pašvaldību mazo grantu projektu ieviešana

Trešdien,12. janvārī Viduslatgales pārnovadu fonda Mecenātu vakarā tika sumināti 25 Mazo grantu projektu īstenotāji.

2021. gada pavasarī projekta ieceres iesāka īstenot 27 iedzīvotāju iniciatīvas grupas. Gada nogalē tika pilnībā pabeigta 25 projektu īstenošana, divu projektu īstenotājiem nāksies ieceres realizēšanu pabeigt 2022. gadā dēļ tehniskiem iemesliem.

Projektu īstenotāju vidū bija 10 biedrības no Līvānu un Preiļu novadiem, 17 iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Lai gan projektu īstenošanai tika piesaistīts pašvaldības finansējums, lielākais ieguldījums ir iedzīvotāju brīvprātīgais darbs un entuziasms uzņemties veikt iniciatīvu kopējam labumam.

Tika īstenotas 8 idejas vides labiekārtošanai iedzīvotāju vajadzībām, 3 ieceres vēsturisku notikumu piemiņai, iekoptas 2 atceres vietas, veikti uzlabojumi 3 kapsētās, remontdarbi 2 baznīcās, īstenotas 2 ar sportu saistītas ieceres, 3 projekti paredzēja atjaunot inventāru, 2 projekti veicināja bezatkritumu dzīvesveidu, 2 ieceres bija vērstas uz jauniešu iesaisti.

Esam izveidojuši viktorīnu, kuru var aizpildīt ikviens interesents, un uzzināt gan par projektu rezultātiem, gan interesentus faktus par novada dzīvi: https://www.fyrebox.com/play/oge2g3ymr7zojzyoa5/

Mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi" ir Līvānu un Preiļu novadu pašvaldību finansēts pasākums iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Projektu konkursa ieviesējs ir Viduslatgales pārnovadu fonds.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv