JIL jaunumi

Jauniešu apkaimes darbnīcas Preiļu novadā

Nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fondam” Kultūras ministrijas „Latgales NVO projektu programmā” apstiprināja projektu „Kopā esot.. – Mēs varam!”. Šī projekta ietvaros notiks Jauniešu apkaimes darbnīcas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā.

Preiļu novadā Jauniešu apkaimes darbnīcas paredzētas:

17.03.2015. - Jauniešu apkaimes darbnīca Preiļu novadā Preiļi pl. 17.00 Preiļu (JIP telpās, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 2. st

19.03.2015. - Jauniešu apkaimes darbnīca Preiļu novadā Smelteros pl.12,00, Salas pamatskola, (Smelteri, Saunas pag., Rreiļu nov.)

20.03.2015. - Jauniešu Apkaimes darbnīca Preiļu novada Aizkalnē pl. 18,00, Aizkalnes TN ( Raiņa iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov.)

Jauniešu apkaimes darbnīcu laikā paredzēts :
1. Apzināt jauniešu vēlmes un vajadzības.
2.Uzzināsim vai jauniešiem ir vajadzīga "zelta zivtiņa"?
3.Izveidot dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Jauniešiem tā būtu pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.
4.Jaunieši uzzinās par iespējām un pieejamajiem pakalpojumiem savā pagastā, savā novadā un Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijā. Savākt labās prakses piemērus.

ESIET AKTĪVI! JO MUMS IR SVARĪGAS TAVAS VĒLMES!!!

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv