Labdarības projekti

VLPF rīko otrās Lūgšanas brokastis

„Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.”

Mūžs ziedots Darbam – tā ir tēma otrajām Lūgšanu Brokastīm, ko rīko Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem. Šogad Lūgšanu Brokastis notiks 30. oktobrī plkst. 11.00 Līvānu novada Kultūras centrā, aicināto viesu vidū ir uzņēmēji, pašvaldību un iestāžu vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora un garīgo konfesiju pārstāvji. Šāds pasākums notiek lai dotu iespēju dažādiem sabiedrības pārstāvjiem sanākt kopā un runāt par to, kas svarīgs, lūgt Dieva svētību darbiem, veidot garīgu kopību un saticību.

Pasākuma laikā savāktie ziedojumi tiks izlietoti, lai pateiktos visu piecu novadu krietnajiem cilvēkiem, kas savu mūžu ir veltījuši Darbam.
Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā labie pateicības vārdi izskan arvien retāk. Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas.

Kā zinām, Lūgšanu Brokastis ir aizsākušās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka tikai labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ, vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva stiprinājumu un gudrību.

Arī Latvijā ir iedibināta tradīcija rīkot Lūgšanu brokastis. Rīgas Svētās Ģertrūdes draudzē Vīru lūgšanu brokastis notiek jau kopš 1869. gada. Lūgšanu brokastis tiek rīkotas Kopienu fondos un pašvaldībās - Talsos un Kandavā, Jelgavā, Kuldīga un Jēkabpilī, kā arī citur.

Viduslatgales pārnovadu fonds pirmās Lūgšanu brokastis rīkoja pērn 24.oktobrī Preiļos, kurās piedalījās 130 dalībnieki - pašvaldību vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības, nevalstiskā sektora pārstāvji, katoļu, luterāņu, vecticībnieku un pareizticīgo konfesiju garīdznieki un ziedojumos tika saņemti 1765.00 EUR

Lūgšanu Brokastu rīcības komiteja aicina katru, kas saņems ielūgumu uz šo pasākumu - nenolieciet to malā, bet izbrīvējiet laiku un piedalieties Lūgšanu Brokastīs, tas nesīs jums gandarījumu, mieru, bet galvenais paļāvību un ticību sev un Dievam..Valija Vaivode
Viduslatgales pārnovadu fonda
Valdes locekle

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv