Mērķprojekti/akcijas

Atskats uz projekta „Pavasara diena gadu baro” noslēguma pasākumu

Rudens ir klāt – par to liecina ne tikai raža dārzos un mežā atrodamās veltes – sēnes un ogas, bet arī lielā krāsu daudzveidība, kas šobrīd valda dabā. Kartupeļi norakti, labība apcirkņos un kā sensenis tā arī tagad tiek svinēta Miķeļdiena, latviešu rudens saulgrieži jeb apjumības.

30. septembrī Preiļu kultūras centrā notika sociālās līdzdalības projekta „Pavasara diena gadu baro” noslēguma pasākums, kur mēs, Viduslatgales pārnovadu fonda darbinieki, kopā pulcinājām projektā iesaistītās ģimenes no Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadiem un novadu sociālos darbiniekus, kas bija lieli palīgi projekta īstenošanas laikā. Projekta mērķis bija palīdzēt novados dzīvojošajām sociāli mazaizsargātām ģimenēm iegādāties sēklas un stādus, lai varētu paši sev uzaudzēt dārzeņus un sagatavot pārtikas krājumus ziemai, kā arī mācīt ģimenes ne tikai ņemt, bet arī dot. Rudenī desmitā daļa no uzaudzētās ražas jāziedo veco ļaužu pansionātiem. Līdzdalībai projektā pieteicās 63 ģimenes no Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadiem. Noslēguma pasākumā bija gan savs Miķelis – rudentiņš bagāts vīrs, gan savs jumītis. Rādījām prezentāciju, kur viens otra izaudzēto varēja aplūkot bildēs. LLKC Preiļu biroja augkopības konsultante Inese Magdalenoka stāstīja kā izaudzēto produkciju pareizi uzglabāt, kā ieziemot ogulājus un augļu kociņus. Pasākuma apmeklētājus ar dziesmām un dejām priecēja Pelēču pamatskolas folkloras kopa Romualda Kairāna vadībā. Mazie dejotāji jautrās un jestrās rotaļās aicināja pasākuma dalībniekus. Tika noskaidroti atjautīgākie un veiksmīgākie mīklu minētāji. Mūsu Ražas svētus apmeklēja arī Ināras un Borisa Teterevu fonda pārstāvji. 

Noslēgumā Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode pateicās Ināras un Borisa Teterevu fondam par doto iespēju rakstīt projektu un piesaistīt nepieciešamos līdzekļus, lai projektu īstenotu, kā arī pagastu pārvaldēm un sociālajiem darbiniekiem, kas daudz palīdzēja visā projekta īstenošanas laikā. Protams, pats lielākais paldies ģimenēm, kuras nenobijās iesaistīties projektā un visu pavasari un vasaru sēja, stādīja, ravēja un novāca uzaudzēto. Tāpat viņa atgādināja tām ģimenēm, kuras ar uzaudzēto produkciju vēl nav dalījušās, kur to var nogādāt un kādus cilvēkus iepriecināt. 

Pēc pasākuma sarunas turpinājās pie cienasta galda, kur tika baudīta tēja un kafija.


Video no pasākuma:  https://www.youtube.com/watch?v=p_xsbIubMU0  

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv