Par fondu

Uzraudzības padomes sēde!

Šī gada 13. maijā notika nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” uzraudzības padomes sēde.

Sēdes darba kartībā tika iekļauti šādi jautājumi:

1. Valdes locekles atskaite;
2. Finanšu vadītājas atskaite;
3. Gada pārskata apstiprināšana;
4. Uzraudzības padomes vēlēšanas;
5. Valdes locekļa vēlēšanas.

Uz nodibinājuma statūtu pamata 3 gadus pašaizliedzīgi un darbīgi fonda darbu vadīja valdes locekle Janīna Beča. Personīgu iemeslu dēļ viņa turpmāk atteicās turpināt darbu valdē.

Uzraudzības padome saka lielu un sirsnīgu PALDIES, Janīnai, par viņas ieguldīto darbu Fonda izaugsmē, attīstībā un atpazīstamībā!

Valdes locekļa amatam tika izvirzīta Evijas Caunes kandidatūra. Pēc izglītības - filozofijas bakalaurs, pedagoģijas maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs sociālajā un kultūras antropoloģijā.

Liela pieredze Evijai ir nevalstiskajā sektorā, ir bijusi eksperte dažādos projektos, kā arī aktīvi darbojusies daudzās biedrībās.

Uzraudzības padome vienbalsīgi par nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekli apstiprināja 


Eviju Cauni (kontaktinformācijai tel. 28399197). 

Lai veiksmīgi un raiti sokas darbi!

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv