Projektu programma

Ziedotāju aplis 2020Aicinām iesniegt projektu piedāvājumus!

Kas ir Ziedotāju aplis? Tas ir pasākums, kurā Viduslatgales pārnovadu fonds aicinās apkaimes iedzīvotājus klātienē ziedot naudu trim projektiem.

Kad un kā tas notiks? Pirmais Ziedotāju aplis notiks 2020. gada 24. aprīļa pēcpusdienā. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Tātad jums jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Kādiem jābūt projektiem? Vienam projektam vēlamā summa ir 800 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas vai ieceres ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods būs 2020.-2021. gads.
Par ieceri un tās atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

Kas un kad var iesniegt projektu? Iesaistīties var gan nevalstiskās organizācijas, gan iedzīvotāju iniciatīvas grupa (vismaz 2 cilvēki). Projekta ieceri jāīsteno Viduslatgales pārnovadu fonda darbības teritorijā - Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu vai Vārkavas novadā. Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu vlpf@inbox.lv līdz 2020. gada 24. februārim (ieskaitot).
Divu nedēļu laikā plānojam piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim pie detaļām, vizuālajiem materiāliem un prezentācijām.

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar vienas minūtes sveicienu un dos pirmo ziedojumu. Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu atbalstītājs.

Ja apsverat piedāvāt savu projektu Ziedotāju aplim, lūdzu, sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu:
Evija Gurgāne, valdes locekle
E-pasts: vlpf@inbox.lv
Tālrunis: 28399197

Ziedotāju aplis kā metode ir aizgūts no Lielbritānijas organizācijas “The Funding Network”. Ieskatu par pasākuma norisi var gūt šajos video:
● Kā darbojas Ziedotāju aplis Londonā? https://youtu.be/sHvlRQraBgQ
● Ziedotāju aplis Valmierā 07.12.2017: https://youtu.be/4BkrQj3dsuI 

Visi video stāsti:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZPlls4MJH2lz48nUyGsAkm03jaZKaBD7

Ziedotāju aplis 2020 projekta piedāvājums veidlapa:

Projekta piedāvājums

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv