Stipendijas

Līvānu jaunie sportisti saņem stipendijas

10. septembra pēcpusdienā pie Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas pulcējāmies uz Mecenātu vakaru, lai izsniegtu stipendijas 12 talantīgiem skolas audzēkņiem, kuri 2020./2021. mācību gadā ir parādījuši teicamu sniegumu savā sporta disciplīnā.

Stipendijas šogad varējām izmaksāt ar VAS Latvijas Loto piešķirto finansējumu.

Lai cik patīkami, ka liels uzņēmums atbalsta jaunus sportistus Latgalē, tomēr Viduslatgales pārnovadu fonda mērķis ir iesaistīt labdarībā un ziedošanā vietējos iedzīvotājus - ne vien uzņēmējus, bet ikvienu interesentu, kurš grib dot savu artavu sava novada jauniešu izglītībā. Tam nav jābūt naudas ziedojumam, kā parasti cilvēki pirmajā brīdī iedomājas. Ikviens var palīdzēt savā veidā un savu iespēju robežās - ar padomu, ar kontaktiem, ar materiāli tehnisku palīdzību (iegādāt sporta preces, nodrošināt transportu u.tml.), ar savu darbu (piemēram, sporta veterāni uzņemties brīvprātīgu treniņu vadīšanu vai būt jaunajiem sportistiem par mentoru).

Turpmāk regulāri pulcēsim esošos un eventuālos atbalstītājus, sponsorus un mecenātus, lai aktualizētu kopienu labdarību kā svarīgu pilsoniskās līdzdalības formu.

Viduslatgales pārnovadu fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, tas nozīmē, ka ziedojot caur fondu, iedzīvotājs var atgūt daļu naudas, iesniedzot iedzīvotāju ienākumu deklarāciju VID.

Sadarbības piedāvājumiem rakstīt vlpf@inbox.lv, 28399197

Foto: Santa Logina

    

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv