Stipendijas

Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!

Viduslatgales pārnovadu fonds 2014.gadā izveidoja stipendiju programmu un piešķīra mācību stipendijas 22 bērniem un jauniešiem mākslā un mūzikā.

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu apkaimēs ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes mācoties mākslas un mūzikas skolās, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu mācību maksas, instrumentu nomas un citas izmaksas, tādēļ VLPF ir izveidota stipendiju programma. Tās mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem mākslas un mūzikas jomās.Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas.

Programmas kopējo budžetu veido labvēļu ziedojums.

Viduslatgales pārnovadu fonds: Aicinām ziedot, lai Mūsu bērni turpina izkopt talantu un mācoties kļūst par dižām mūzikas un mākslas izcilībām.

Jūs varat ziedot:

Viduslatgales pārnovadu fonds:
Reģ. Nr.40008210954
Adrese–Kooperatīva iela-6,Preiļi, LV–5301
Konta Nr.LV35UNLA0050021079970 – AS „SEB Banka”
Maksājuma mērķis - Ziedojums stipendiju programmai

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv